PLA D'ESTUDIS

PFI Auxiliar en operacions de muntatge d'instal·lacions electrotècniques en edificis

MÒDULS  PROFESSIONALS:

 • MF1: Instal·lacions elèctriques i domòtiques
  • Instal·lacions elèctriques/domòtiques en edificis.
  • Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques en edificis: caixes i armaris, canalitzacions i cables.
  • Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques en edificis: aparells de protecció, aparells de maniobra, lluminàries, …
  • Reparació d’instal·lacions elèctriques en edificis.
 • MF2: Instal·lacions de telecomunicacions.
  • Radiocomunicacions.
  • Instal·lacions de telecomunicacions: simbologia, elements i parts
  • Instal·lacions de telecomunicacions en edificis: canalitzacions i cables.
  • Configuració i muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions.
 • MF3: Operacions de manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.
 • MF4: Projecte integrat 
  • El Projecte Integrat és un mòdul de formació específica, de caràcter obligatori i que ha de possibilitar a cada jove la realització d’un treball pràctic globalitzat amb continguts transversals dels mòduls obligatoris i relacionat amb el perfil i/o el coneixement de l’entorn professional. 
 • MF5: Pràctiques en empresa (FCT) -180h-
  • Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències i objectius generals, propis d'aquest títol, que s'han arribat a assolir en el centre educatiu o a desenvolupar competències característiques difícils d'aconseguir en el mateix

MÒDULS GENERALS:

 • MF1: Estratègies i eines de comunicació
  • UF1 Comunicació oral
  • UF2 Comunicació escrita
  • UF3 Anglès
  • UF4 Tecnologies de la informació i la comunicació
 • MF2: Entorn social i territorial
  • UF1 Entorn social i territorial
 • MF3: Estratègies i eines matemàtiques
  • UF1 Nombres i operacions
  • UF2 Equacions
  • UF3 Funcions
  • UF4 Mesures
  • UF5 Geometria
  • UF6 Estadística
 • MF4: Incorporació al món professional
  • UF1 Entorn econòmic i professional
  • UF2 Projecte formatiu i professional
  • UF3 Incorporació al treball
 • MF10: Tutoria 
  • Una de les bases de l’èxit del PFI es l’acció tutorial. El tipus d’estudiant que cursarà aquest programa sol partir de diverses mancances. Necessitem reforçar aspectes emocionals i actitudinals amb una bona tutoria.
   • Conèixer les normes de convivència.
   • Potenciar la resolució de conflictes mitjançant el diàleg
   • Treballar habilitats socials 
   • Aprendre tècniques d’estudi 
   • Promoure les relacions familiars 


mapa FPLlefià

Com arribar?

C./ Sèquia 1 Badalona 08913

Metro:

Artigues-Sant Adrià (L2)

Llefiá (L10) Autobús TMB: 44

Autobusos TUSGSAL:

3, B18,B22, B23, B24, B25, B26, B30, 801

Contacte:

Tel: 933 883 298

info@fpllefia.com

Horari secretaria:

Matins: 9h a 13h De dilluns a divendres

Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 15,30h a 17:30h

© 2024 Centre de formació profesional LLefià. Tots els drets reservats. --- Avis legal