CFGS Automatització i robòtica industrial

fpdual

 

Titulació: TÈCNIC SUPERIOR en
Automatització i robòtica industrial

 
Durada:

2000 hores distribuïdes en dos cursos

Opció 1: 1650 hores lectives i 350 hores de pràctiques a les empreses del sector

Opció 2: 1330 hores lectives i 1010 hores de treball a una empresa del sector (FP Dual)

 
Requisits:
 • Batxillerat
 • COU
 • Tècnic especialista
 • Prova d’accés oficial
 
Objectius:
Desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials.
 
Sortides professionals:
 • Cap d'equip de supervisió de muntatge i / o manteniment de sistemes
  d'automatització industrial. Cap d'equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial. 
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control, mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial. 
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top