OPERARIS DE MANTENIMENT - GRAU SUPERIOR

Imprimir

Transports Metropolitans de Barcelona necessita incorporar persones en els següents llocs:

 Operaris de Manteniment de Material Mòbil (Metro). Ref. 93380

 Operaris de Manteniment de Senyals i Comunicacions (Metro) Ref. 9300

 Operaris de Manteniment d’Electrofontaner (Metro) Ref. 93310

 Operaris de Manteniment mecànic (Metro) Ref. 93770

 Operaris de Manteniment electromecànic (Metro) Ref. 93910

 

FUNCIONS PRINCIPALS:

 Material Mòbil Metro: manteniment preventiu i correctiu dels trens (revisió, substitució i manteniment preventiu dels equips mecànics, elèctrics i pneumàtics dels trens), així com neteja, inventari i manteniment de les eines i instal·lacions utilitzades a tals efectes.

 Senyals i Comunicacions: manteniment preventiu i correctiu en línia i taller, execució i seguiment dels treballs d’instal·lació o reforma dels sistemes de senyalització, enclavaments, telecomandaments, CCTV,etc., així com altres tasques (greixat, manteniment d’eines, repostatge...).

 Electrofontaner: manteniment, reformes i avaries a les instal·lacions elèctriques i de fontaneria a les estacions, tallers, oficines i dependències de l’empresa.

 Manteniment mecànic: manteniment i les reformes mecàniques i electromecàniques en estacions, tallers generals, tallers de material mòbil, oficines i dependències de l’empresa

 Manteniment electromecànic:. Manteniment i reformes i avaries dels equips dependents de la Unitat de Baixa Tensió i Instal·lacions electromecàniques (Escales Mecàniques, pous d’esgotament, fosses sèptiques, ventiladors d’estació i túnels...).

REQUERIMENTS:

- FORMACIÓ acadèmica requerida IMPRESCINDIBLE: titulació oficial homologada finalitzada de CFGS o FPII en branques TÈCNIQUES (ex. Electricitat, electrònica, telecomunicacions, automatització, mecatrònica, automoció, mecànica, electromecànica) o bé el CFGM en Tècnic en Manteniment de material rodant ferroviari (només per a les places de Material Mòbil). Queden excloses aquelles especialitats no vinculades directament amb el manteniment (informàtica de gestió, web, delineació, imatge i so, etc.). La titulació s’haurà d’acreditar de manera oficial al llarg del procés.

- IMPRESCINDIBLE àmplia EXPERIÈNCIA en tasques de manteniment, preferentment en tasques iguals o similars a les oferides.

- Disposar del carnet B.

- Disponibilitat per treballar en diferents torns (matí, tarda o nit), inclosos els caps de setmana, segons el calendari establert i les necessitats del servei.

S’OFEREIX:

 Tipus de contracte temporal i/o indefinit.

 Jornada 100%

 Retribució segons conveni (categoria professional: operari manteniment material mòbil o d’infraestructures segons el lloc que correspongui).

 

LES PERSONES INTERESSADES han d’enviar la seva candidatura "DEMANAR DADES A FPLLEFIA" oferta «OPERARIS DE MANTENIMENT », adjuntant el seu currículum vitae actualitzat on han de constar clarament les següents dades: nom i cognoms, telèfons de contacte, correu electrònic, adreça, DNI, data de naixement, titulacions acadèmiques finalitzades i experiència laboral amb dates, funcions i tasques. NO S’ACCEPTARÀ CAP CANDIDATURA QUE NO APORTI TOTES LES DADES ESMENTADES.

Només s’examinaran les candidatures que s’ajustin més als requisits de cada lloc segons selecció curricular. Les persones preseleccionades seran convocades a les proves mitjançant correu electrònic.

El termini màxim per fer-ho és fins a les 23.59 h del dia 16 de octubre del 2018, inclòs.

Totes aquelles candidatures que no rebin notificació en un termini de 30 dies (un cop acabat el termini de recepció de candidatures) es consideren no ajustades al perfil requerit.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Centre de formació professional Llefià. | TEL: 933 883 298 | FAX: 933 830 159 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | Cicles formatius | Cursos |

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top